language

EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi


 

▼ Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.

▼ Solucanların derisinde ve sindirim sisteminde bulunan sölom sıvısı adı verilen sıvıyı solucanlar yer değiştirme esnasında hem gübre içine hem de dışkılarına karıştırdıklarından oluşan gübre bu değerlere sahip olur ve gübrenin kullanıldığı alanda topraktaki zararlı patojenleri baskılamak sureti ile bitkiyi korur direnç sağlar.

. Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıdaki mikroorganizma taşıyan, azot fikse eden bakteriler ve antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur ve bu değerli etkiler dışkıya yani gübreye geçer ve bitkide büyümede hız ve direnç sağlar.

▼ Toprağın yapısını organik maddece zenginleştir.

▼ Toprağın verimliliğini %30 oranında arttırır. Bu verimlilik ürüne yansır.

EKOSOLFARM SOLUCAN GÜBRESİ

▼ Yapısı gereği ile toprağın PH, strüktür ve nemini düzenler.

▼Havalanmayı sağlarken, su tutma kapasitesinin arttırır . Topraktaki su stresini minimize eder.

▼İçeriğindeki bitki besin maddeleri makro ve mikro elementler suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun zaman beslenmesini sağlar.

▼Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.

▼Yapısında bulundurduğu çok sayıdaki bakteri sayesinde topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır.

▼Hastalıklara karşı direnç sağlar. Yabani ot tohumu içermediğinden; ürün, besin değerini yabani otlarla paylaşılmaz.

▼Solucan Gübresinde bulunan makro ve mikro elementlerin, bakterilerin bitkiye verdiği direnç, bitkiden ürüne geçeceğinden; kaliteli, bol verimli ve dayanıklı ürün hasadı sağlar.

▼Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır. Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır.

▼Yapısı nedeniyle toprak havalanmasına uygun etki yapmaktadır.

▼Tohumların erken filiz vermesini sağladığı gibi güçlü (gövde kalınlığı, yaprak yeşil oranı, yaprak sayısı, çiçek miktarı ve ürün miktarı ) ve önce verim( erkencilik ) sağlar.

▼Solucan gübresi kullanılan topraklarda uzun süre humusun toprakta parçalanması devam ettiğinden, oluşan karbondioksit ve organik asitler, bitki besin maddelerinin bitkiler için faydalı hale geçme süresini uzatır.

▼ %100 ekolojik ve non-toksiktir.

▼Kokusuzdur ve bu sebeple gerçek lezzet ve aromaya sahip ürünler yetiştirilmesini sağlar.

▼EKOSOLFARM SOLUCAN GÜBRESİ ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.

▼EKOSOLFARM SOLUCAN GÜBRESİ suyu, havayı ve toprağı kirletmez.

This post is also available in: English


Google+

Google+