EkosolFarm Solucan Gübresi

EkosolFarm Solucan Gübresi, (EkosolFarm Worm Castings) Her Türlü Sebze, Meyve Bahçeniz, Bütün Tarla ve Sera Bitkileriniz için, Besleyici, Köklendirici, Güçlendirici, Verim Arttırıcı ve Erkencilik Sağlayan Özelliklere Sahip Organik %100 Solucan Gübresi’dir.

Solucan Gübresi

 

Solucan Gübresi 70 yılı aşkın süredir Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Avrupada ve dünyanın birçok gelişmiş tarım ülkesinde her tür meyve, sebze, ağaç ve bitki türlerinin yetiştirilmesinde yaygın olarak kullanılmakta olan organik bir gübredir.

EKOSOL TARIM’ın  üretimini yaptığı
EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi® ve EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® Meyve, sebze  ve tüm bitkilerin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken,  doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar.

 

Solucanların doğal salgıları, kendilerini çevreleyen toprağa göre 5 kat daha fazla konsantre besinler içerir.

Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, bitkinin hayati ihtiyacı olan Azot’u (N) doğadan alabilmesini sağlayan azot fikse eden bakteriler, fosfat bakterileri, mikoriza mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları, aminoasitler  ve enzimler bulunur.

Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar.

Bunun yanında, solucanların üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları milyonlarca yıldır toprakta bulunan patojenlere karşı koruyan, bağışıklık sağlayan vücut sıvılarını (Sölom Sıvısı) gübreye geçirirler ve bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlarlar.

EkosolFarm Solucan Gübresi

Solucan Gubresi

Yapı itibari ile hem toprak düzenleyici hem de bitki besleme grubunda yer almasını sağlayan özelliklere sahiptir.

Solucan Gübresinde bitki besin elementlerinin %97’si özellikle N, P ve K, bitki tarafından doğrudan alınabilir formdadır. Buna bağlı olarak worm castings ve dolayısı ile Liquid Worm Fertilizer da, zengin üst topraktan kullanılabilir formdaki azot miktarının 5 kat, potasyum miktarının 7 kat, kalsiyum miktarının ise 3 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Faydalı Mikroorganizmalar:  Solucanların dişleri olmadığından, mamalarını sindirme işlemini mikroorganizmalar ve enzimler vasıtası ile gerçekleştirirler. Bu parçalama esnasında, zararlı bakteri, fungus ve enfeksiyon yaratacak mikroorganizmaları ve yabani ot tohumlarının da parçalanmasına sebep olurlar.
Solucanların bağırsak florasında yaşayan bu faydalı mikroorganizmalar dolayısıyla Worm Castings’e (Solucanın Gübresine) geçmektedir.

 Kimyasal ve fiziksel tahribata uğramamış doğal ve verimli topraklarda 1,7 x 108 faydalı bakteri bulunurken, Solucanların bağırsak florasında 2,1X109 adet bakterinin olduğu rapor edilmiştir. (Faydalı Mikroorganizmalar sıvı formda nötr durumdadır ve hava ve nemli ortama kavuştuklarında yeniden yaşam formu alırlar)

Solucan Gübresi

Solucanların sindirim sistemi ve vücut sıvısı olarak tanımlanan Sölom Sıvısı içerisinde sitolitik, mitojenik, proteolitik, aglütinant, hemolitik ve antibakteriyel etkiye sahip 40’ dan fazla madde saptanmıştır. Bu maddeler antijen bağlayan proteinler ve lizozim savunma sistemlerinin önemli elemanlarıdır. (Bitkilerde kök, gövde, yaprak ve meyve hastalıklarına karşı direnç ve koruma sağlar.)

Solucan Gübresi; “lumbricin I” adı verilen özgün bir antimikrobiyal peptid içerdiğinden, tüm dünyada çok tahripkar özellikteki hastalık etmenlerinin bitki gelişimi, kalitesi ve verimi üzerindeki yıkıcı ve tahripkar etkisi olan Pseudomonas putida, Erwinia herbicola, Mycobacterium liquefaciens, Staphylococcus gallinarum bakterileri ve Sclerotinia sclerotiorum, Aspergillus humicola, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Penicillium brevicompactum, Verticillium dahliae, Fusarim oxysporum ve Aspergillus niger fungusları Pythium, Rhizoctonia gibi toprak kaynaklı hastalık etmeni olan zararlı   mikroorganizmalara karşı geniş spektrumlu bir antimikrobiyal etki göstermekte bakteri ve fungusların çoğalmalarını baskılayıcı bir tutum sergilemektedir.

Solucan Gübresi Enzim İçeriği: Solucanlarını bağırsaklarında aktif olan amilaz, kitinaz, selülaz, ksilenaz, sellobiaz, endoglukanaz, asit fosfataz, alkalin fosfataz ve nitrat redüktaz enzimleri mevcuttur. Bilindiği üzere enzimler protein yüklüdürler, bitkinin enerji ihtiyacını karşılamaktadırlar, aynı zamanda katalizör etkileri olduğundan var olan biyo etkileri hızlandırırlar ve dolayısı ile bitki kök, gövde ve meyve büyümesini hızlandırırlar.

Ph ı düzenleme karakteristiği bu yukarıda sayılan enzimler vasıtası ile sağlanır. Antibiyotik sentezinde aktif rol oynayarak bitki direncine olumlu etkileri bulunur.

Kitinaz enzimi: Solucanların sindirim sisteminde bulunan kitinaz enzimi; Kitin adı verilen ve mantar hücre duvarlarını oluşturan, eklembacaklılar tarafından dış iskeletlerinin kurulmasında kullanılan ve eklem bacaklıların ağız kısmının ana bileşeni olan karbonhidratı parçalayarak bu zararlılara karşı etkin bir mücadele yapar. Ayrıca böceklerin kabuk yapısında bulunan kitin maddesini parçaladığından bu maddeyi hisseden böceklerin özellikle Solucan Gübresinin Sıvı formunun yapraktan uygulandığı bitkilerde böcekleri kovarak bir tür biyolojik mücadele metodu oluşturabilmektedir.

Salisilik asit: Bitkilerin çok önemli savunma kimyasalları olarak bilinir. Solucanların bağırsağın etrafındaki yeşilimsi klorogogen hücreleri glikojeni sentez ve depo ederken, üre, yağ ve salisik asidin sentezini yaparlar. Bu madde wormcastig’e sindirim sistemi nedeniyle geçer ve uygulandığı topraklarda bitkiye doğal bir direnç kazandırır.

Organik Karbon: Solucanlara verilen mamadan ve organik yapısından kaynaklı olarak, yüksek oranda Organik karbon içerir. Organik Karbon toprak verimliliğini arttırır ve havadaki carbonun toprakta depolanmasını sağlar. Sık toprak işleme %50 oranında carbon kaybına sebep olmuştur. Solucan gübresi içerisindeki organik karbon zinciri içindeki hidrosil ve hidrojenin sodyum ve klor elementlerini şelatlamak sureti ile nötralize etmekte ve bitkiye geçişini engellemektedir. Dolayısı ile tuzluluğu yüksek olan tarım arazilerinde tuz etkisini azaltmaktadır.

 

Solucan Gübresi Burçin Karababa

Kırmızı Kaliforniya Solucanları (Eisenia Foetida) Nedir?

Amerika Kaliforniya eyaletinde, çok yavrulayan bir solucan türü ile çok çalışkan başka bir solucan türünün laboratuvar ortamında melezlenmesi sonucu üretilen Eisenia Foetida – Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanı cinsi kültür solucanları,  worm castings ve vermicompost üretimi için tüm dünyada en yaygın kullanılan cins solucanlardır.

Kırmızı Kaliforniya Solucanı adıyla bilinen Eisenia Foetida kültür  solucanları hızlı çoğalmaları, tüketim ve üretimlerinin çabuk olmaları ile bilinir. Bu nedenle Solucan Gübresi üretimi için en uygun solucanlardır.

Bu sebeple, tüm dünyada solucan gübresi yapımı işi için en çok kullanılan solucan cinsi Eisenia Foetida – Kırmızı Kaliforniya Solucanı‘dır.

Gerçek ve Organik %100 Solucan Gübresi Nedir?

Mucizevi Solucanlardan  İki Tür Gübre Üretilir;

1- Worm Castings / Solucan Gübresi

%100 Solucan Gübresi olarak da tanımlanabilir. Nasıl ki büyükbaş hayvanların dışkısına doğrudan gübre diyorsak, solucanın dışkıladığı maddeye de gübre denmektedir.

Solucanlara verilen mamanın, %100’ünün solucanların sindirim sisteminden geçtiği, doğrudan dışkıladığı, içinde sindirim sisteminden geçmemiş herhangi bir madde kalmamış ürüne Solucan Gübresi – Worm Castings denir. 

2- Solucan Humusu / Vermikompost / Worm Humus

Solucanlarla mamanın bir arada kaldığı süreye bağlı olarak, içerisinde solucan gübresinin de olduğu, ancak Solucanlara verilen mamanın %100 olarak solucanların sindirim sistemin geçmemiş, içinde diğer ayrışmış ve ayrışmamış maddelerinde olduğu kompost karışımıdır.

Bu nedenle elde edilen son ürün sadece solucan dışkısı olmamakta, üretim süresine bağlı olarak %40-%60 oranında solucanların sindirim sisteminden geçmemiş mama veya büyükbaş hayvan dışkısı içermektedir. Bu sebeplerden dolayı bu ürüne solucan humusu, solucan kompostu veya vermikompost denilir.

Verm: Solucandan gelen; Kompost : Solucan dışı ayrışmış maddelerden gelen anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle ikisinin bir arada olduğu bu maddeye vermi-kompost adı verilir.
Son yıllarda solucan gübresi işi yapanların çoğunluğu, ucuz teknikler içeren vermicompost üretimi yapmaktadırlar.

Detaylı Bilgi için: https://www.ekosol.net/hangi-solucan-gubresi

 

Solucan Gübresi EkosolFarmEkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi – Granül / Katı

EKOSOL TARIM’ın  EkosolFarm  markası ile ürettiği gübre Worm Castings yani %100 Solucan Gübresidir. 

Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Solucanlarına verilen mamanın %100’ünün solucanların sindirim sisteminden geçtiği, doğrudan dışkıladığı, içinde sindirim sisteminden geçmemiş herhangi bir madde kalmamış %100 Solucan Gübresidir.

10 Kg ve 25 kg. Çuval paketlerde satışa sunulmaktadır.

 

 

 

Sıvı Solucan Gübresi EkosolFarmEkosolFarm Organik Sıvı %100 Solucan Gübresi 

EKOSOL TARIM‘ın  EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer markası ile ürettiği Sıvı Solucan Gübresi;
paketlenmiş satışa hazır haldeki  EkosolFarm Granül / Katı %100 Solucan Gübresi‘nin,  sıvı üretim entegre tesisinde yeniden prosese girerek sıvılaştırılması ve bakterileri dorment halde tutmak için pH seviyesinin dengelendiği raf ömrü uzun konsantre bir gübredir.

Her türlü sulama sisteminde kullanıma uygun olarak üretilen EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi
1 Litre / 5 Litre / 10 Litre ve 20 Litrelik özel kapaklı ambalajında satışa sunulmaktadır.

 

 

EkosolFarm_Front3_cld_sml
Manisa’da 20.000 dönümlük arazide, 5.000 metrakare kapalı alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük solucan gübresi üretim tesisi Ekosol Tarım Manisa Fabrikası’nda hem sıvı hem de katı formda EkosolFarm Organik Solucan Gübresi® üretimi yapmaktadır.

 

NEDEN EKOSOLFARM  ORGANİK %100 SOLUCAN GÜBRESİ®

Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. Türkiye’de Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Solucanları ile T.C. Gıda ve Tarım Bakanlığı üretim izinli ve Organik Sertifikalı Organik  %100 Solucan Gübresi üretimi yapan ilk kuruluştur.

Kurulduğu 2005 yılından bu yana sadece Organik Solucan Gübresi üretimi yapan Ekosol Tarım ve Hayvancılık A.Ş., sahip olduğu Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Solucan sayısı ve üretim kapasitesi ile Türkiye’nin Solucan Gübresi üretiminde en büyük kuruluşudur.

Üretimde süreklilik esasına dayanan EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi® üretim modeli çerçevesinde 2005 yılından bu yana üretilen her ürününde sabit içerik değerleri taşımaktadır.

Bu sayede Türk çiftçisi
EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi®ni kullandığı tüm dönemlerde aynı güçlü etkiyi yakalayabilmektedir.


Türkiye’nin İlk Solucan Gübresi EkosolFarm

EkosolFarm Organik %100 Granül Solucan Gübresi ve EkosolFarm Organik %100 Sıvı Solucan Gübresi ürünlerinin
tüm Ar-Ge çalışmaları Ekosol Tarım A.Ş.’nin kendi bünyesinde bulunan mühendisleri ve danışman akademisyenleri ile tamamlamış, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın yetkilendirdiği Ceres Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından Organik Tarım’ın esaslarına dair yönetmelik çerçevesinde uygunluğu onaylanmış Türkiye’nin ilk Organik Solucan Gübresi‘dir.

 

EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi

Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanlarının dışkılarından elde edilen EkosolFarm Organik %100  Solucan Gübresi özellikle sebze, meyve ve süs bitkilerinin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresinde ki hastalıklara karşı direnç sağlar.

İşte Mucizenin Tanımı Budur!

Hem mikroorganizmalar, hem enzimler, hem bitki besin elementleri, hem de Sölom Sıvısı sayesinde;
Toprağı organik maddece zenginleştiren,
Ph dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen,
Fziksel yapısını iyileştiren
Ekosolfarm  Organik %100 Solucan Gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.

Solucan Gübresi EkosolFarm

 

EKOSOLFARM ORGANİK %100 SOLUCAN GÜBRESİ ile KALİTE VE VERİMLİLİK 

EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi tüm bitkilerde kullanılabilir. Kalitede ve ürün miktarında artış erkencilik sağlar.  Kaliteli, bol ve dirençli bir ürün almak için önce kökün sağlıklı olması gerekir.

EkosolFarm Solucan Gübresi

EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi bitkinin kök yani vejetatif organ gelişimini arttırır, güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

 

Ekosolfarm  Organik %100 Solucan Gübresi  gübresindeki enzimlerin zararlılara karşı baskılayıcı tutumu nedeni ile toprakta yararlı bakteri ve mikroorganizmalarda artış gözlenir.

Ekosolfarm  Organik %100 Solucan Gübresi toprağın organik madde muhtevasını arttırdığından toprağın tekstrünü iyileştirir.

Azot, fosfor, potasyum gibi bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır. 

Ekosolfarm Organik %100 Solucan Gübresi toprağın su tutma kapasitesini arttırır, toprakta uzun süre kalır ve beslemeye devam eder. Bu da çiftçimiz için daha az gübre kullanmaya ihtiyaç duyacaktır demektir.

Tüm bunların sonucu olarak kaliteli ürün, erkencilik, gerçek aroma, dayanıklılık, direnç, kök gelişimi, toprakta sağlık ve direnç sağlayan bu gübre bu özellikleri nedeni ile yeniçağ gübresi olarak bu ismi hak etmiştir.

Tüm dünyada dar alanda yüksek verim sağlayan Solucan Gübresi sayesinde tarımda üretim değişmektedir. Siz de bu değişime ayak uydurun!

EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi Faydaları

Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.

√ Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.

√ Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır.

√ Verim artışı sağlar.

√ Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar.

√ Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.

√ Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri Sölom Sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar.

√ Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır

√ İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.

√ Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.

√ Toprağın su tutma kapasitesi artar. Su stresini minimuma indirir.

√ Toprağın Ph’ını düzenler. Bitki tarafından kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.

√ Yabancı ot tohumu içermez.

√ %100 gerçek nefaset, lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.

√ Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.

√ Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır.

√ Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır.

√ Organiktir. Organik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz. Kokusuzdur. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.

√ İçerisinde başka bir katkı maddesi mevcut değildir.

 

Ayrıntılı Bilgi ve Broşür için tıklayınız!

 

Solucan Gübresi Terimleri – Terminoloji

1) Solucan Gübresi / Worm Castings

ekosol-farm

Nasıl ki büyükbaş hayvanın yanmış olan dışkısına doğrudan gübre diyorsak, solucanın dışkıladığı maddeye gübre dememiz gerekiyor.
Bu nedenle, doğrudan solucanın dışkıladığı ve içinde başka herhangi bir ayrışmış ek madde olmayan ürüne Solucan Gübresi dememiz gerekir.

 

2) Solucan Humusu / Vermikompost – Vermicompost

Solucan gübresinin de (worm castings) içinde bulunduğu genel kompost karışımı. Solucanlar içinde bulundukları sistemde kendilerine verilen tüm atıkları tüketemezler.
Bu nedenle, sistemde bulunan diğer canlıların da tüketimleri sonucu elde edilen son ürün sadece solucan dışkısı olmamakta, içinde diğer ayrışmış maddeler de yer almaktadır.
Bu yüzden, bu üretim biçimyle elde edilen gübreye, solucan humusu, solucan kompostu veya vermikompost denilmesi gerekir. Verm-: solucandan gelen; –kompost: solucan dışı ayrışmış maddelerden gelen anlamında kullanılmaktadır; bu nedenle ikisinin bir arada bulunduğu maddeye vermi-kompost denir.

3)Sıvı Solucan Gübresi / Liquid Worm Fertilizer

Bu ürün, çeşitli teknolojiler kullanılarak elde edilen ve raf ömrü uzun olan, eğer doğru tekniklerle elde edilmişse çoğunlukla bitkiler için gerekli olan tüm besinleri içeren sabit içerikli bir üründür.
Üretim tekniği ve ürün eldesinin zorluğu ve kıtlığı nedeniyle fiyat olarak katı gübreye göre daha pahalı olabilmektedir.
Bu sıvı gübre iyi kalite katı solucan gübresinin teknolijinin de yardımıyla entegre tesislerde üretilmesiyle elde edilir. Muhtemelen içerikteki bakterileri dorment halde tutmak için çeşitli koruyucu maddeler içerdiği için raf ömrü daha uzundur.

4) Solucan Humusu Çayı / Vermicompost Tea

Bu kavram, 2 nolu üründen elde edilen ve humusun su içine daldırılmasıyla ve havalandırılmasıyla temin edilen sıvı gübreyi karşılamaktadır.
Bu çayın içinde saf solucan gübresinin yanısıra diğer canlılar tarafından ayrıştırılmış ve hatta henüz tam olarak ayrışmamış maddeler de yer aldığı için elde edilen ürün hemen kullanılmalıdır.
Çok uzun süre dayanmaz. Daha dikkatli olarak kullanılması gereken bir üründür.

5) Sızıntı suyu / Leachate

İşte en çok tartışılan ve karıştırılan tanımlama budur. Kimisi, vermikompost üretimi esnasında sistemden süzülen suya (sızıntı suyu: leachate) sıvı gübre demektedir. Oysa bu yanlıştır.
Bu ürünün adı sızıntı suyudur (leachate) çeşitli tehlikeler de içermektedir.
Örneğin, sadece solucanların sölom sıvısı ve solucan gübresinden süzülen besleyici sıvıyı içermez, aynı zamanda henüz kompostlaması tamamlanmamış atıklardan gelen sıvıyı da içerir. Bu da tekdüze bir ürün elde edilememei anlamına gelir ve ayrışmamış atıklardan gelen sıvı ham olduğu için zararlı bakteriler de içerebilir.
Dikkatli kullanılması gereken bir üründür. Eğer daha önce yeterince havalandırılmış ise kapalı bir kapta daha uzun süre dayanabilir.

6) Solucan suyu / Vermiwash

Bu ürün ise solucan humusu çayına benzer bir teknikle üretilen ama ondan daha farklı bir ürün olan sıvı gübredir.
Bu ürün yararlı besin maddelerininden çok solucanların sölom sıvısını elde edilmesi esasına dayanır.
Uygulamada daha çok yaprak gübresi olarak ve bitki hastalıkları baskılayıcısı olarak kullanılır. Bu teknik genel anlamda en az kullanılan ve en az bilinen tekniktir. Solucan humusu çayı üretiminde olduğu gibi havalandırma yapılmadığı için elde edilen ürün daha uzun bir raf ömrüne sahiptir. Kullanımı daha güvenlidir.

 

Solucan Gübresi Nasıl Üretilir Video için tıklayınız:

Ekosol YouTube

Solucan Gübresi Youtube

Bir ürünün Organik olabilmesi için;

Avrupa Birliği standart ve kurallarına göre T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
yetkilendirdiği sertifika kuruluşları tarafından,ecosol

• Tarla’nın denetlenerek sertifikalanması

• Tohum’un denetlenerek sertifikalanması

• Doğal Gübre’nin denetlenerek sertifikalanması

• Doğal Böcek İlacı’nın denetlenerek sertifikalanması

• Yetişen Ürün’ün denetlenerek sertifikalanması

• Ürünü İşleyen’in denetlenerek sertifikalanması

• Ürünü Paketleyip Pazarlayan’ın denetlenerek sertifikalanması gerekir.

 

EkosolFarm Solucan Gübresi® / EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi®
(EkosolFarm Wormcastings® / EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 23.02.2018 tarihli ve 30341sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarımda kullanılan organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelere dair yönetmelik kapsamında tescil ve lisans belgesi düzenlenmiştir.
Lisans No: 1304  Tescil No: 11216

 

 

Tarim BakanligiEkosolFarm Solucan Gübresi®  / EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® 
(EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)
Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. Tic. AŞ. tarafından, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğine uygun üretilmiştir. Çalışma İzin Numarası: TR-45-OG-002

 

Ceres GmbH CertificationEkosolFarm Solucan Gübresi® / EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® 
T.C. Gıda ve Tarım Bakanlığınca düzenlenen
18 Ağustos 2010 tarihli Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e uygunluğu, TR-OT-35 yetki numaralı CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır.
Sertifika No: TR-OT-35 / İ-678 / 2019 / 001 / 126

 

Ceres GmbH CertificationEkosolFarm Liquid Worm Fertilizer® / EkosolFarm Granule Worm Castings®
CERES GmbH confirms that EkosolFarm® Worm Castings Fertilizer can be used in organic farming according the following standarts. REG. (EC) 889/2008 (ANNEX I) .NOP (§205.105)
 

 

     Solucan Gübresi Satış EkosolShop

Daha Fazlası için tıklayınız:
Solucan Gübresi Hakkında Tüm Sorular

Kırmızı Kaliforniya Solucanı / Eisenia Foetida
Solucan Gübresi Satışı
          EkosolFarm Ürünler
          Solucan Gübresi Üretim Ünitesi
          Belgelerimiz